Conde Carballo. Asesoría fiscal, contable e laboral

CONTABILIDADE
Xestionamos a túa contabilidade segundo o Plan Xeral de Contabilidade, así como os rexistros fiscais obrigatorios de IVA e IRPF, e liquidamos os impostos aos que estea obrigada a empresa ou traballador/a autónomo/a.

FISCAL
Ofrecémosche os nosos servizos para externalizares os procesos financieiros da túa empresa. Imposto de Sociedades, IVE, IRPF, Actos Xurídicos, Incidencias fiscais…

LABORAL
Axudamos á túa empresa na administración e xestión de persoal de acordo ás túas necesidades. Nóminas, contratos, cotización á SS, altas, baixas, pólizas, REA, convenios…

Elisa
contable@condecarballo.com
Tel. 988 214 545